Regioteam
Zuid-Holland

Wie staan je te woord?

Wanneer je een vraag aan de regio Zuid-Holland stelt, word je te woord gestaan door één van de volgende hersenletsel deksundigen.

Ad van Dongen

Hersenletseldeskundige & regiocoördinator

.

Myriam Hoogerwerf

Hersenletseldeskundige

Iris Tuit

Hersenletseldeskundige

Saskia Wijnbeek

Hersenletseldeskundige

Het regionale hersenletselteam

Stichting Coördinatiepunt NAH Zuid-Holland is aangesloten bij de Breinlijn en geeft advies aan mensen met hersenletsel in de regio. Er is een centraal meldpunt voor alle vragen over hersenletsel. Doel is het toeleiden naar behandeling, begeleiding en/of ondersteuning.

NAH kan veel vragen en onduidelijkheden oproepen. Bij het regioteam Zuid-Holland kan iedereen vrijblijvend met alle vragen terecht.

Indien gewenst kan, in overleg met de vrager, de vraag worden voorgelegd aan het hersenletselteam met het verzoek om advies. De hersenletseldeskundige brengt de vraag in bij het team en koppelt het advies terug aan de vrager.

Het Regioteam Zuid-Holland beschikt over een gespecialiseerd hersenletselteam dat bestaat uit: artsen, psychiater, neuroloog, psychologen, maatschappelijk werkers, consulenten en andere professionele hulpverleners.

De leden van het team hebben uiteraard een beroepsgeheim. Er wordt alleen gewerkt met toestemming van de vraagsteller. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Contact met regionale coördinator
Heb je een vraag over het regionale hersenletselteam ? Neem dan contact op met de coördinator van het regionale hersenletselteam in Zuid-Holland via info@nahcoordinatie.nl of bel met 06 – 2297 6681. Voor vragen over hersenletsel klik hier.